Välkommen till Hela Mitt Liv

Efter många års önskan och en inre vetskap om att det finns ett enkelt sätt att må bra, kom denna kunskap åter till mitt medvetande!

Denna kunskap är fri, och finns här för alla att ta del av!

Att finna kunskapen om energikanalerna och att göra ett medvetet val att låta energin flöda, påskyndar processen att finna inre balans – inre styrka.

Vi är alla uppbyggda av energi som är i ständig förvandling. Energier ska flöda genom oss, vi ska samspela med dem och låta dem komma och gå i ett fritt flöde! Vi ska uppleva och släppa taget i en ständigt fortgående process.

En sorts energi är känslor. Känsloenergier flödar konstant genom vår kropp. Några av dem kommer upp till ytan inom oss och blir till våra känslor. Alla känslor är i grunden positiva, de skall kännas och flöda vidare. Om flödet stoppar upp och vi fastnar i känslor blir det problem, eftersom stoppet lagras i vår energikropp. Vid olika tidpunkter i livet är det olika energier och känslor som passar ihop med vår inre frekvens, ibland mår vi bra och ibland mår vi mindre bra! Det är precis som det ska vara, denna förmåga att uppleva våra liv är något som vi skall vara tacksamma för! Ibland behöver vi uppleva och jobba med vissa energier/känslor ett tag, tills vi får en förståelse för vad som skapat vårt behov av att hålla dem kvar i vårt medvetande eller tills vi plötsligt inser att vi inte har behov av dem längre.

De flesta av oss har levt våra liv utan vetskapen om våra energikanaler och om hur viktigt det är att låta energierna flöda genom oss. Det är mycket som har lagrats i våra energi-kroppar som behöver komma upp till ytan för att släppas fritt till det ständiga flödet!

Hela livet är en pågående process och ditt liv är alltid i varje stund ditt ansvar. Livet består av en oändlig rad med händelser, och i varje stund bestämmer du hur du skall förhålla dig till det som händer. Endast du kan göra dina val och skapa livskvalitet i ditt liv!

Även om det är någon annan som tycker att du ska testa att öppna dina energikanaler, är det ditt val att ta steget. Det är du som kommer att få se och uppleva det som finns samlat i ditt inre. Bara du kan öppna dina energikanaler!