Dela – Hela Mitt Liv – med andra

Denna kunskap tillhör oss alla och är därför fri för oss alla.
Om detta känns rätt för dig, är det meningen att du när du lärt dig detta ska ge det vidare till andra!
Du kan inte ta betalt för att lära ut denna information, för den är gratis och tillgänglig för alla! Du kan ge dem adressen till denna hemsida!
Om någon vill ha hjälp med att komma i kontakt med sitt flöde (efter att du gett dem informationen om processen och chansen att ta till sig informationen själv), skall du ta betalt för den tid som du lägger ner. För du och din tid är värdefull!
Det du kan göra för att hjälpa andra är att göra hjälpprocessen inom dig samtidigt som de gör sin hjälpprocess inom sig!
Detta hjälper eftersom vi alla påverkar varandra!

Denna information tillhör alla! För några kommer detta att kännas helt rätt och andra kommer att känna att de behöver ändra i processen för att den ska passa dem!

Du som känner att detta passar dig som det står här, är välkommen att använda namnet: Hela Mitt Liv, denna text, alla symboler och illustrationer för syftet att sprida denna kunskap.
Du som känner att du behöver ändra något i detta, får självklart göra det under villkor att du byter namn på processen och skapar egna symboler, bilder/illustrationer!

Vänligen kom ihåg att detta tillhör alla och att denna information är fri för alla.