Hela Mitt Liv – Energikanaler

Vad är energi
Hela universum består av energi som svänger i olika hastigheter.
Om energi svänger sakta ger det saker som jag kan ta på t.ex. stenar, om den svänger fort blir den osynliga för mina ögon t.ex. luften jag andas. Om de svänger ännu fortare blir det till tankar och känslor.
Även stenars energi är i rörelse, jag kan inte se rörelserna eftersom jag relaterar till allt utifrån min egen energi som svänger mycket snabbare än stenens energi!
All energi flödar runt i universum.
Det betyder också att hela jag består av energi som är i rörelse, just nu har den samlats här och skapar just mig, någon gång i framtiden kommer energin att ha splittrats och finns då på olika platser i universum!

Energi kan aldrig förbrukas enbart omvandlas till annan energi!

Jag, allt och alla är mottagare, omvandlare och sändare av energi. Jag har ett flertal energikanaler som går genom min kropp. Genom att bli medveten om energikanalerna kan jag hjälpa dem att öppnas upp för ett jämnt energiflöde.

Energikanaler
Kunskapen om energikanalerna hjälper flödet av energi genom kroppen, minskar ny lagring av energi i energikroppen och påskyndar processen att släppa taget om gamla lagrade energier.
Vissa lagrade energier kan spolas bort genom öppnandet av energikanalerna, andra måste komma till ytan för att bearbetas!
Det är du som i varje stund skapar ditt liv!

Nu måste DU avgöra;
- om du och din kropp är redo att bearbeta vad som är lagrat i ditt inre, och redo att ta eget ansvar för att ta hand om ditt läkande!
Om svaret på ovanstående är JA är du välkommen att läsa vidare!

Om du läst sidan Välkommen till Hela Mitt Liv och känner dig redo att påskynda din process mot inre balans/ inre styrka, så är du välkommen att ta del av informationen nedan.

För den som läst sidan Välkommen till Hela Mitt Liv, nedanstående information och vill ha hjälp med att öppna kanalerna finns en hjälpprocess, se sidan Hela Mitt Liv – hjälpprocess. När du en gång fått energikanalerna i balans hittar du lätt tillbaka till balansen, genom att föreställa dig hur flödet ser ut eller genom att tänka dig hur flödet sätter igång igen.

Energin flödar genom jorden och upp genom vår kropp, när den kommer till hjärthöjd går den runt i en cirkelform och går sedan uppåt och ut i universum där den samlar erfarenheter genom att besöka många andra energiformer, sedan kommer den tillbaka till oss (genom jorden). Det du ger ut är det du får tillbaka! Från jorden, Till universum

Energin flödar också från universum in i vår kropp uppifrån, när den kommer i hjärthöjd går den runt i en cirkelform och går ner i jorden, även denna energi kommer att gå runt genom jorden och ut i universum för att sedan komma tillbaka till oss. Från universum, Till jorden

Båda energierna har flera energibanor som bildar en cirkelform runt oss. Varannan har uppåtriktat flöde och varannan har nedåtriktat flöde.

I den cirkel som dessa energier bildar flödar vår inre energi, vår inre styrka i en spiralform.
Detta flöde kommunicerar med jordens och universums energi och därmed omvandlas energierna innan de sänds vidare! Styrka, Inre styrka

Kunskapen om dessa energikanaler och vårt aktiva val att låta dessa öppnas, påskyndar processen att finna inre balans – inre styrka.